نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک

تبریک آقای " رضا درخشی " دانش آموز دبیرستان دوره اول رسولیان ، کسب رتبه اول در رشته هوا فضا در سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزیرا به شما، خانواده محترمتان و آقای دبیری مدیر محترم دبیرستان دوره اول رسولیان وکادر و دبیران زحمتکش تبریک می گوییم و توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد