نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک

تبریکآقای" امیرحسین صادقی " دانش آموز هنرستان شهید رجایی ، کسب مدال برنز در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت سال 1400 در رشته اتصالات چوبی را به شما، خانواده محترمتان و به جناب آقای اسمی مدیر محترم هنرستان شهید رجایی وکادر وهنرآموزان و دبیران زحمت کش تبریک می گوییم و توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد