نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در آموزشگاه پسرانه دانش پژوه برگزار شد

بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در آموزشگاه پسرانه دانش پژوه برگزار شد


بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب آور آمادگی در برابر زلزله در شرایط پاندمی» به صورت حضوری در آموزشگاه پسرانه دانش پژوه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آگاهی دانش‌ آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش ‌های صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش‌ آموزان با حوادث طبیعی و چگونگی مقابله با آن برای ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش‌ آموزان نسبت به پدیده‌ های طبیعی است.

ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم‌ سازی و نیز کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله، از جمله دیگر اهداف اجرایی بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس است.