نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت هفته پژوهش مراسمی در دبیرستان متوسطه اول مومنین برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش مراسمی در دبیرستان متوسطه اول مومنین برگزار شدبه مناسبت هفته پژوهش، مراسمي با حضور "بابایي" معاون پژوهشي دانشگاه فني شهيد صدوقي، "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، "رضاسرتيپ زاده" معاون آموزش متوسطه، "مسعود زرگر" معاون تحقیق و پژوهش، "نادي پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت  و "خانم رحيمی" کارشناس مسئول آموزش متوسطه، در دبيرستان دوره اول مومنين برگزار گرديد.

"بابایی" صمن تبريك هفته پژوهش به دانش آموزان وهمكاران گرامي در خصوص اهميت تحقيق و پژوهش و نقش آن در پيشرفت جامعه وتشويق دانش آموزان به امر تحقيق وپژوهش مطالبي را ايراد نمود.

 و در پايان با طرح چند سوال پژوهشي به دانش آموزان منتخب هديه اي داده شد.