نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت هفته وحدت شورای اداری ناحیه یک برگزار شد

به مناسبت هفته وحدت شورای اداری ناحیه یک برگزار شدبه گزارش"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ، شورای اداری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک بعد از اتمام زمان کاری با آیتم های مختلفی در محل سالن اندیشه برگزار شد. در ابتدای جلسه"عبدالحمید صابری"مدیر ناحیه یک ضمن تبریک اعیاد از زحمات کلیه پرسنل اداری با توجه به مشکلات و فشار کاری تشکر کردند و قول مساعد جهت رفع و حل مشکلات داد و به بیان جدیدترین نکات امور اداری پرداخت.

در ادامه با اجرای مولودی خوانی و ایتم های شادی هفته وحدت گرامی داشته شد و کارشناسانی که در یک سال اخیر به جمع همکاران اداری وارد و خارج شده اند تقدیر به عمل آمد.