نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقه دو صحرا نوردی برگزار شد

به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقه دو صحرا نوردی برگزار شدبه گزارش "ابوالفضل میرجانی" کارشناس تربیت بدنی ناحیه یک، مسابقه دو صحرانوردی پسران ، گرامیدشت هفته تربیت بدنی و با همکاری کارشناسی تربیت بدنی ناحیه دو یزد ، با حضور 36 دونده در مقطع متوسه اول و 24 دونده در مقطع متوسطه دوم با برنامه ریزی "محمدجواد رضی" مسؤل انجمن دو و میدانی ناحیه یک در محل جاده ی دربید برگزار گردید.

نفرات برتر این مسابقه در مقطع متوسطه ی اول به شرح زیر می باشد:

1- محمدحسین ابوالفضلی زارچی از دبیرستان صدرا.

2- سیدعلیرضا جزدره از دبیرستان دانش پژوه

3- حامد جهرمی از دبیرستان دانش پژوه

4- رضا بیات علی از دبیرستان علی سهیلی

5- حمید پیشداد از دبیرستان علی سهیلی

6- ابوالفضل زارع از دبیرستان علی سهیلی

7- علیرضا استقامت از دبیرستان طرازی

8- محمد فیاض فرد از دبیرستان طرازی

9- محمدمبین مولایی از دبیرستان دانش پژوه

10- امیرعباس جان محمدی از دبیرستان دانش پژوه

نفرات برتر مسابقه دو صحرا نوردی در متوسطه دوره ی دوم به شرح ذیل می باشد:

1- محمدجاوید حق جو از دبیرستان محمدطاهری

2- محمدرضا اسماعیلی از دبیرستان محمد طاهری

3- امیرمحمد پورمندی از دبیرستان محمد طاهری

4- امیرحسین دهقان از هنرستان شهید قندی

5- احسان خانی از هنرستان علی اردکانی

6- امیرمهدی صفری شاهی از دبیرستان محمدطاهری

7- علیرضا خواجه زاده از هنرستان سفیرسبز

8- محمدرضا شاهی قلی از هنرستان سفیرسبز

9- حسین عباس نژاد از هنرستان شهید رجایی

10- ابوالفضل غلامی از دبیرستان مومنین