نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کرسی آزاد اندیشی در آموزشگاه پسرانه متوسطه دوره اول صدرا ناحیه یک

برگزاری کرسی آزاد اندیشی در آموزشگاه پسرانه متوسطه دوره اول صدرا ناحیه یکبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، کرسی آزاد اندیشی دانش آموزی با حضور «حسن عبداللهیان» معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، « امیرمحمد ابویی» کارشناس تربیت سیاسی، اجتماعی و مناسبت های اداره کل و «امیررضا صداقت» کارشناس فعالیت های اردویی و فوق برنامه ناحیه برگزارگردید.

در این نشست صمیمی، دانش آموزان به بیان شبهات ودیدگاه های خود پیرامون مسائل سیاسی، اجتماعی، مذهبی، درسی و... پرداختند که مسئولین پاسخگوی پرسش های آنان بودند.