نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه شناخت نسل z

برگزاری کارگاه شناخت نسل zبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، کارگاه شناخت نسل  zبا حضور "کاظم پناهی"معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک و همچنین تعداد زیادی از آموزگاران و دبیران مدارس برگزار گردید.

در ابتدا "کاظم پناهی" به اهمیت شناخت دانش آموزان در جامعه امروزی و لزوم فراگیری این شناخت در تمامی اعضای آموزش و پرورش اشاره کرد و لازمه رسیدن به رشد و تعالی در جامعه را شناخت همه جانبه از دانش آموزان دانست.

در ادامه "امیر کاظمی" کارشناس مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ناحیه یک، در رابطه با نحوه چگونگی آشنایی با افکار و اندیشه های این نسل و به کارگیری روش هایی برای تعامل بیشتر و بهتر با آنان پرداخت.