نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه توجیهی ـ آموزشی رؤسای شوراهای دانش آموزی آموزشگاه های ناحیه یک

برگزاری کارگاه توجیهی ـ آموزشی رؤسای شوراهای دانش آموزی آموزشگاه های ناحیه یک    به گزارش"معین خلیلی" کارشناس فعالیت های اردویی ناحیه یک، نخستین کارگاه توجیهی ـ آموزشی سراسری رؤسای شوراهای دانش آموزی، مربیان و معاونین پرورشی آموزشگاه های آموزش و پرورش ناحیه یک یزد،در تالار اندیشه این اداره برگزار شد.

این گردهمایی با حضور گرم و صمیمی دانش آموزان و معاونین پرورشی در کنار "زهره امیرچخماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، "محمد معینی" معاون پرورشی ناحیه یک ، "الهه جورابی" عضو شورای اسلامی و "منصور کریمی" کارشناس مسئول شورای دانش آموزی اداره کل برگزار شد.

در ابتدا "زهره امیرچقماقی" ضمن بیان اهداف سند تحول بنیادین از روسای شورای دانش آموزی خواست تا با خلاقیت و نوآوری در چارچوب موازین و قوانین آموزش و پرورش یاری رسان مدیر و کادر اجرایی مدارس باشند. وی در ادامه از آن ها خواست تا انقادات و پیشنهادات خود را با لحنی متناسب و شایسته تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

"محمد معینی" نیز با بیان اهمیت جایگاه نوجوانان و جوانان در چله دوم انقلاب اسلامی نقش آفرنینی آنان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی را راه خروج از بن بست و مشکلات فعلی کشور دانست.

همچنین "الهه جورابی" عضو شورای اسلامی شهر یزد سخنانی در مورد اهمیت نقش زنان در مدیریت اجتماع و نیز اهمیت مشورت و شورا ایراد نمود.

دیگر میهمان این نشست  "منصور کریمی" کارشناس مسئول شورای دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش بود که در سخنانی به ضرورت، کارآیی و راه کارهای رشد، پویایی و توانمندی شوراهای دانش آموزی پرداخت.

در پایان "معین خلیلی" کارشناس فعالیت های اردویی و فوق برنامه نکاتی را در مورد شیوه نامه تشکل شورای دانش آموزی بیان داشت.