نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی گروه های درسی متوسطه اول ودوم

برگزاری کارگاه آموزشی گروه های درسی متوسطه اول ودومبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، کارگاه آموزشی گروه های درسی متوسطه اول ودوم با حضور"شایق" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، در  دبیرستان متوسطه اول شاهد آقا و دبیرستان متوسطه دوم نمونه ملک ثابت برگزار شد.