نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه کتاب در پژوهشسرای برازنده مقدم

برگزاری نمایشگاه کتاب در پژوهشسرای برازنده مقدمبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی  نمایشگاه کتاب با همکاری کتاب فروشی نیکوروش در پژوهشسرای برازنده مقدم برگزار شد.