نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه در متوسطه دوره اول پسرانه دانش پژوه

برگزاری نمایشگاه در متوسطه دوره اول پسرانه دانش پژوه


بیست و سوم اردیبهشت 1395

برگزاری نمايشگاهي از دست ساخته هاي دانش آموزان با راهنمايي دبيران هنر و كاروفن آوري در دبيرستان دانش پژوه