نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه تولید محتوا، اختراع و دست سازه های دانش آموزان ناحیه یک

برگزاری نمایشگاه تولید محتوا، اختراع و دست سازه های دانش آموزان ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، به مناسبت هفته پژوهش، نمایشگاه تولید محتوا، اختراع، دست سازه و آثار هنری دانش آموزان از مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.