نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نماز عید فطر در دبستان یادگار امام

برگزاری نماز عید فطر در دبستان یادگار امامبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش ناحیه یک یزد، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات برگزاری با شکوه نماز عید فطر در دبستان یادگار امام