نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مصاحبه از افراد متقاضی در پست مدیریت مدارس

برگزاری مصاحبه از افراد متقاضی در پست مدیریت مدارس


از افرادی که در سایت ltms نمره قبولی در آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس کسب کردند، مصاحبه تخصصی به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، تعداد 60 نفر داوطلب مدیریت مدارس در آزمون برخط (آنلاین)شرکت نموده بودند که از این تعداد 31 نفر نمره قبولی در آزمون را کسب کردند و به مرحله مصاحبه حضوری راه یافتند.

در مصاحبه حضوری  در دوره ابتدایی 17 نفر، در دوره متوسطه اول 6 نفر، در دوره متوسطه دوم 6 نفر و در دوره فنی و حرفه ای 2 نفر در مصاحبه حضور یافتند و در حوزه های مختلف آموزش و پرورش اعم ازاداری مالی، امور اداری، آموزشی، پرورشی و مشاوره مورد مصاحبه قرار گرفتند.

لازم به ذکر است جهت اهمیت موضوع مدیریت در مدارس در این مصاحبه سعی شده است از افراد باتجربه و خبره در حوزه های اشاره شده استفاده شود تا بتوانیم در سال تحصیلی جدید، مدیرانی توانمند، کارآمد و شایسته از بین داوطلبان انتخاب کنیم.

گفتنی است مصاحبه انتخاب و انتصاب مدیران در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک در سه بازه ی زمانی انجام شد.