نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه برای دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی

برگزاری مسابقه برای دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی


سازمان دانش آموزی استان یزد برگزار می کند

 مسابقه از نوع فکری بدون احتمال شانس در سه رشته :

۱.اتللو (ریورسی)

۲.پنتاگو (دوز فضایی)

۳.کریدور (دالون)

مهلت ثبت نام تا ۱۵فروردین ۱۴۰۲

(تمدید شد تا۳۰فروردین ۱۴۰۲)

آدرس اینترنتی ثبت نام

 https://b2n.ir/k40957