نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات والیبال پسران و دختران آموزش و پرورش ناحیه یک

برگزاری مسابقات والیبال پسران و دختران آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، مسابقات والیبال ویژه مقطع متوسطه دوم دختران و پسران در آذرماه برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

والیبال دختران:

مقطع متوسطه دوره دوم با حضور ۱۳ تیم برگزار شد

مدرسه رادمنش مقام اول

مدرسه حاج احمد فلاح مقام دوم

هنرستان نمونه میرجلیلی مقام سوم

والیبال پسران:

مقطع متوسطه دوره دوم با حضور ۸ تیم برگزار شد

مدرسه میر جلیلی مقام اول

هنرستان انقلاب مقام دوم

مدرسه ۱۷ شهریور مقام سوم