نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم برزگداشت سردار سلیمانی در مدارس ناحیه یک

برگزاری مراسم برزگداشت سردار سلیمانی در مدارس ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی، دانش آموزان و معلمان ناحیه یک، مراسم برزگداشت سردار سلیمانی را در مدارس این ناحیه برگزار کردند.

روابط عمومی ناحیه یک از مدارس: آیت الله خاتمی1، ادبستان بهشت، 12 بهمن، ولایت1، دخترانه شهید میرشمسی، دخترانه معلم، دخترانه نیک اندیشان2، دبستان پسرانه سیدالشهدا، شهید زرین مقدم، غیردولتی ریاحین، قاسم، هادی2، دخترانه سیدکاظم حسینی، دبیرستان شهید حیدری، شهید احمدی1، گلهای کویر، دخترانه حاج محمد حسین طاهری، پسرانه احمدکاظمی1، پسرانه شرف الدینی و دیگر مدارسی که این مراسم را برگزار کردند و گزارش خود را فرستادند کمال تشکر و قدردانی را دارد.