نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ضمن خدمت آموزش ریاضی متوسطه دوره اول

برگزاری ضمن خدمت آموزش ریاضی متوسطه دوره اولبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، دوره  ضمن خدمت آموزش ریاضی متوسطه دوره اول برای نیروهای غیر دولتی و حمایتی کل استان و نیروهای دولتی ناحیه یک در دبیرستان رسولیان برگزار شد.
"شیبانی" رئیس مشارکتهای مردمی اداره کل،  "قانع" کارسناس مسئول مشارکتهای مردمی اداره کل و "دکتر ابرقویی" مدیر موسسه پویا فرهیختگان از این دوره بازدید نمودند.