نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری شورای قرآن عترت نماز مدیریت ناحیه یک

برگزاری شورای قرآن عترت نماز مدیریت ناحیه یکبه گزارش "فریبا قاسمی" کارشناس مسئول قرآن ، شورای قرآن عترت نماز مدیریت با محوریت بررسی وبرنامه ریزی جهت برگزاری اختتامیه نهضت ملی حفظ جزء سی ام قرآن کریم با حضور مدیر ناحیه ودیگر اعضا برگزار شد. "زهره امیرچقماقی" مدیر ناحیه یک بیان داشت باید به گونه ای مراسم تجلیل از حافظان صورت گیرد که ایجاد انگیزه ورغبت در دانش آموزان جهت حفظ قرآن کریم قوی تر شود. در ادامه هرکدام از اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

قابل ذکر است 12000 نفر از دانش آموزان وفرهنگیان این مدیریت در طرح ملی حفظ جزء سی ام قرآن کریم شرکت نموده اند. از دیگر مصوبات این جلسه ، پررنگ تر شدن دعای ندبه قطبی - مشارکتی در سال تحصیلی جدید بود.