نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سلسله نشست های معاونین آموزشی ناحیه یک(هنرستان ها)

برگزاری سلسله نشست های معاونین آموزشی ناحیه یک(هنرستان ها)


نشست معاونین آموزشی هنرستان ها تشکیل شد.

به گزارش"طیبه کلانتری"کارشناس آموزش فنی وحرفه ای وکاردانش، جلسه معاونین آموزشی هنرستان ها با حضور"سید علی کارآموز" معاون آموزش متوسط اداره کل، "مسعود قلع گر"رئیس اداره آموزش فنی حرفه ای و کاردانش اداره کل،"زهره امیرچقماقی"مدیر ناحیه یک، "رضا سرتیپ زاده"معاون آموزش متوسطه ناحیه یک و دیگر مسئولین ناحیه، در هنرستان کاردانش فردوسیان تشکیل شد .

درابتدا"رضا سرتیپ زاده" ضمن خیرمقدم به همکارانی که از ابتدای مهرماه 98 در پست معاونت آموزشی فعالیت داشته اند، از زحمات معاونین تقدیر و تشکرکرد و نکاتی را درمورد آئین نامه برگزاری امتحانات وبرنامه طرح تعالی بیان نمود.

درادامه"ابراهیم فلاحتی" کارشناس مسئول فنی حرفه ای و"مهدی زارع" کارشناس مسئول کاردانش اداره کل، بخشنامه ها ودستورالعمل های مربوطه را تبیین نمودند.

همچنین"مسعود قلع گر"ضمن بیان اینکه تمام فعالیت های آموزش و پرورش باید براساس ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین باشد، به توضیح نحوه ادامه تحصیل هنرجویان هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش، نحوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی، شرایط قبولی دروس پودمانی وتک ماده پرداخت.

"علی کارآموز" نیز ضمن تشکر از همکاران بابت نگرانی هایی که در خصوص تحصیل دانش آموزان، فضا وتجهیزات دارند، سفارش به توسعه آموزش های مهارتی نمود و در راستای سند تحول بنیادین درآموزش وپرورش ومدرسه محوری، خواستار تعامل معاون آموزشی با دانش آموزان شد.

 معاون آموزش متوسط اداره کل، خواستار واگذاری کارها به دانش آموزان و والدین، همفکری ومشاوره با معاون پرورشی، سفارش به معاونین در جهت تسلط کامل بر آئین نامه آموزشی، عدم تنبیه بدنی وکنترل سرویس مدارس شد.

درپایان "زهره امیرچقماقی" از زحمات کلیه عوامل هنرستان ها تشکر کرد وبرای آن ها آرزوی موفقیت نمود.