نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره های ضمن خدمت در آموزشگاه های ناحیه یک یزد

برگزاری دوره های ضمن خدمت در آموزشگاه های ناحیه یک یزدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، دوره های ضمن خدمت محتوای الکترونیکی، برنامه ویژه مدرسه و هنر، در دوره ابتدایی به صورت مدرسه محور برگزار گردید.

دوره هنر به مدت 36 ساعت در دبستان های شاهد شهید خرم نژاد ودبستان دخترانه هادی برگزار گردید.

دوره محتوای الکترونیکی به مدت 24 ساعت در مدارس دبستان مادر، صغری کوچک، شهید بابایی، حسین فاطمه، نیک اندیشان، زرین مقدم، سید گل سرخ، سیدالشهداء، محمدیه،22بهمن، شهید مدرس، پسرانه معلم، عالیه جبروتی (2)، سوم خرداد برگزار گردید.

دوره آشنایی با اصول اصلاح الگوی مصرف به مدت 8 ساعت  در دبیرستان دخترانه برازنده مقدم 1برگزار گردید.

 همچنین دوره برنامه ویژه مدرسه (بوم) در دبستان خامسی 1و2، شهید احمدی، سوم شعبان، پسرانه معلم در حال برگزاری می باشد.