نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش اتوماسیون اداری

برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش اتوماسیون اداری


دوره ضمن خدمت آموزش اتوماسیون اداری ویژه مدیران و معاونین مدارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، دوره سیستم دبیرخانه وبایگانی مكانیزه (اتوماسیون اداری) با کد 92002424 به مدت  12 ساعت  برای کلیه مدیران و معاونین اجرایی مدارس و کلیه همکاران اداری برگزار شد.

لازم به ذکر است این دوره با مشارکت واحد ضمن خدمت و فناوری آموزش و پرورش ناحیه یک برنامه ریزی و برگزار گردید.