نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش اتوماسیون اداری

برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش اتوماسیون اداری


دوره ضمن خدمت آموزش اتوماسیون اداری ویژه مدیران و معاونین مدارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، دوره سیستم دبیرخانه وبایگانی مكانیزه (اتوماسیون اداری) با کد 92002424 به مدت  12 ساعت  برای کلیه مدیران و معاونین اجرایی مدارس و کلیه همکاران اداری برگزار شد.

لازم به ذکر است این دوره با مشارکت واحد ضمن خدمت و فناوری آموزش و پرورش ناحیه یک برنامه ریزی و برگزار گردید.