نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران ناحیه یک

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران ناحیه یک


در راستای پروژه مهر انجام شد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسه توجیهی به صورت ویدئو کنفرانس با موضوع پروژه مهر برای مدیران ناحیه یک، با حضور حبیب فکوری مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و روسای کارگروه های پروژه مهر برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسه  دستورالعمل پروژه مهر و همچنین اقداماتی که باید در راستای پروژه مهر انجام شود مورد بررسی قرار گرفت.

.