نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هم اندیشی در هنرستان طرازی

برگزاری جلسه هم اندیشی در هنرستان طرازی


بیست و دوم اردیبهشت 1395

با توجه به قول ساخت یک باب هنرستان توسط " حاج حبیب ا...طرازی " جلسه ای به منظور هم اندیشی جهت ساخت این هنرستان در شهرک صنعتی یزد، با حضور خیر مدرسه ساز، مدیر کل آموزش و پرورش استان ، معاون آموزش متوسطه اداره کل ، مدیر کل نوسازی مدارس ، رئیس مجمع خیرین ،مدیر آموزش و پرورش ناحیه و دیگر مسئولین برگزار گردید