نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی- شغلی دانش آموزان

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی- شغلی دانش آموزانبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسه هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دوره اول برازنده مقدم با حضور "کار آموز" معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان، "حبیب فکوری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "شایق" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، برگزار شد.

در این جلسه " سیدعلی کارآموز"معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان به فرایند هدایت تحصیلی و ایجاد بستر لازم جهت انتخاب رشته آگاهانه ومبتنی بر علاقه وتوانایی دانش آموزان و توجه به نیازهای شغلی وحرفه ای استان تاکید کرد.