نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی در دبیرستان دخترانه خلیلی

برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی در دبیرستان دخترانه خلیلی


بیست و یکم اردیبهشت 1395

باتوجه به نزديك شدن ايام امتحانات ، جلسه مشاوره تحصيلي جهت دانش آموزان ووالدين آنها با حضور "  احمد تركماني " برگزارگرديد.