نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران هنرستان های جوارکارخانه

برگزاری جلسه مدیران هنرستان های جوارکارخانهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، به منظور بررسی مسائل و مشکلات هنرستان های جوارکارخانه ای،جلسه ای با حضور "کارآموز"معاون آموزش متوسطه اداره کل، "فلاحتی" ریس اداره آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش، "زارع" کارشناس مسئول کاردانش اداره کل، "مطهریان" معاون آموزش متوسطه ناحیه دو و مدیران هنرستان های هر دوناحیه به میزبانی هنرستان طرازی تشکیل شد.

در ابتدا  مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با بیان اینکه در خصوص توسعه متوازن ناحیه یک در استان جایگاه خوبی دارد و این نتیجه تلاش های مدیران هنرستان ها می باشد از زحمات آن ها تقدیر و تشکر نمود.

 "زهره امیرچقماقی" بیان داشت: درصد جذب هنرستان ها در سال تحصیلی جاری در جنسیت پسران 53/19 درصد با 5 درصد رشد و در جنسیت دختران 43/36 درصد با 4/61 درصد رشد و در مجموع 48/28  درصد با 4/75  درصد رشد نسبت به سال تحصیلی گذشته می باشد.

وی افزود:  با توجه به این که وظیفه هنرستان جوارکارخانه تربیت کارگر ماهر هست باید به این گونه هنرستان ها توجه ویژه شود.

"امیرچقماقی" ادامه داد: درحال حاضر سیزده کارخانه واقع در شهرک صنعتی یزد با آموزش و پرورش در خصوص آموزش هنرجویان این گونه هنرستان ها همکاری دارند که جای بسی تشکر دارد.

در ادامه "آذرکیش" مدیرکل دفتر مهارتی وزارت، از طریق فضای مجازی با تبریک به مجموعه استان در خصوص درصد جذب بالای دانش آموزان در حوزه هنرستان ها وکسب رتبه دوم در بین استان های کشور در این خصوص ازبرنامه ریزان و مدیران هنرستان ها تشکر نمود.

در این جلسه مدیران هنرستان های نواحی یک و دو و رابطان بین هنرستان ها با شهرک صنعتی، به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند

در پایان "کارآموز" ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده  راهکارهایی در خصوص ارتقاء جذب هنرستان ها و حضور مسئولین استان در آموزشگاه ها بیان نمود.