نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آموزشی – توجیهی آموزش دهندگان و معرفی رییس اداره سوادآموزی ناحیه یک

برگزاری جلسه آموزشی – توجیهی آموزش دهندگان و معرفی رییس اداره سوادآموزی ناحیه یکاردوی آموزشی – توجیهی آموزش دهندگان اداره سوادآموزی ناحیه با همراهی "امین الرعایا" معاون سوادآموزی اداره کل و کارشناسان موضوعی و مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و کارشناسان اداره سوادآموزی ناحیه  در روز پنج شنبه  بیستم مهرماه در شهرستان بافق برگزار شد. در جلسه ای که در محل آموزش و پرورش شهرستان بافق با حضور مسئولین سوادآموزی استان و مدیر آموزش و پرورش ناحیه برگزار شد " حمیدرضا زارع " به عنوان رییس سوادآموزی ناحیه یک معرفی گردید و در پایان، آموزش دهندگان در جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ شرکت کردند.