نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی برگزار شد

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، طی جلسه ای،  با حضور اعضای شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی در سالن اجتماعات این مدیریت برگزار گردید.

پس از برگزاری انتخابات داخلی ، اعضای محترم این شورا ، آقای مجتبی صدقی موسس هنرستان غیر دولتی جهان تن و روان را به عنوان  رئیس ، آقای محمد رضا بابایی موسس هنرستان غیر دولتی راه فرزانگان را به عنوان نایب رئیس   و خانم زهرا جلادت موسس پیش دبستانی مستقل غیر دولتی را به عنوان دبیر این شورا  برگزیدند.