نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات نمادین در دبستان فرهیختگان پویا

برگزاری انتخابات نمادین در دبستان فرهیختگان پویابه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، انتخابات نمادین در حوزه انتخاباتی خیمه ولایت در دبستان فرهیختگان پویا برگزار شد.