نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات نمادین در دبستان فرهیختگان پویا

برگزاری انتخابات نمادین در دبستان فرهیختگان پویابه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، انتخابات نمادین در حوزه انتخاباتی خیمه ولایت در دبستان فرهیختگان پویا برگزار شد.