نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری امتحانات سوادآموزی ناحیه یک

برگزاری امتحانات سوادآموزی ناحیه یکامتحانات سواد آموزی در حوزه های مختلف ناحیه یک در محل تشکیل کلاسها باحضور مسئولین حوزه وسوادآموزان برگزارشد. ازین حوزه ها "مرات امین الرعایا " معاون سوادآموزی اداره کل ،"حسن حاضری " رئیس سنجش وارزشیابی اداره سواد آموزی، "عبدالحمید صابری"مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک ، "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک وكارشناسان سوادآموزي ناحيه يك از حوزه امتحاني بازدید کردند.