نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برخورد با مراکز آموزشی غیر مجاز

برخورد با مراکز آموزشی غیر مجازبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، پیرو ابلاغ دستورالعمل برخورد با مراکز آموزشی غیر مجاز ، فرایند رصد و شناسایی و برخورد قانونی با این دسته از مراکز، در سطح ناحیه یک آغاز گردید.