نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازید معاون آموزش ابتدایی از مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک

بازید معاون آموزش ابتدایی از مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، معاون آموزش ابتدایی این مدیریت، به منظور بررسی نحوه فعالیت مدارس و چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی از مدارس ابتدایی بازدید و از نزدیک در جریان روند امور قرار گرفت.

"خدیجه پاپوش" با اشاره به اهمیت تهیه اطلس آموزشی گفت: در اجرای این برنامه کلیه مدارس باید میزان نحوه دسترسی دانش آموزان به شیوه های مختلف آموزش از جمله شبکه شاد، آموزش های تلویزیونی، بسته های یادگیری ، محتوای آموزشی و .... را تهیه و تدوین نمایند تا بر اساس آن اقدامات آموزشی پیگیری شود.

وی سواد خواندن و نوشتن دانش آموزان را مهم ترین اولویت آموزش و پرورش در فرآیند یاد دهی و یادگیری عنوان کرد و با تاکید بر این نکته گفت: مدیران نظارت کافی و دقیق در آموزش مجازی بخصوص پایه های اول و دوم ابتدایی داشته باشند.

لازم به ذکر است در این بازدید از دبستان های عالیه جبروتی یک و دو، دوازده دی، قرآنی اکبرزاده و شهید مرحمتی بازدید شد و فعالیت های این واحد های آموزشی  در محورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.