نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک از موزه عبرت

بازدید کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک از موزه عبرت


کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک از موزه عبرت واقع در مسجد حظیره یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، با همکاری واحد حراست آموزش و پرورش ناحیه یک، کارکنان این اداره از موزه عبرت بازدید نمودند.
این موزه واقع در مسجد حظیره است که به صورت نمادین زندان ساواک در دوران حکومت پهلوی را نشان می دهد و به خوبی بیانگر نوع رفتار عاملان حکومت با مبارزان انقلاب اسلامی است.
در این موزه کارکنان اداره با مشاهده ی قسمت های مختلف ، همانند وسایل شکنجه، سلول های انفرادی و گروهی، تصاویر و عملکرد زندانبانان و ... به ماهیت رژیم پهلوی پی بردند.

لازم به ذکر است بازدید از موزه عبرت، برای عموم رایگان می باشد و افراد می توانند با مراجعه به مسجد حظیره از این نمایشگاه بازدید کنند.