نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده وزارت از هنرستان های متقاضی تأسیس رشته تربیت بدنی در ناحیه یک یزد

بازدید نماینده وزارت از هنرستان های متقاضی تأسیس رشته تربیت بدنی در ناحیه یک یزدبه گزارش "ابوالفضل میرجانی" کارشناس تربیت بدنی ناحیه یک،" سعید خسروی" معاون برنامه ریزی درس تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به اتفاق" عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد و" ابوالفضل میرجانی" کارشناس تربیت بدنی این مدیریت ، از امکانات و تجهیزات هنرستان های فنی پسرانه علی اردکانی و دخترانه دانش ، واقع در آزادشهر بازدید به عمل آوردند و مستندات و ارزیابی های مربوطه را در جهت تأسیس رشته تربیت بدنی در هنرستان های مذکور تهیه نمودند.

لازم به توضیح می باشد که واحد تربیت بدنی با مشارکت اداره فنی و حرفه ای اداره کل و ناحیه یک و همچنین "محمد علی شکوهی فرد"و" مهری پنابادی" مدیران هنرستان های متقاضی ، مدتی است بر حسب نیاز و حضور دانش آموزان علاقه مند ، در صدد تأسیس رشته تربیت بدنی در هنرستان های فوق الذکر می باشند که خوشبختانه این درخواست ها ، با عنایت ویژه معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت ، در مراحل پایانی بررسی و تأیید نهایی می باشد.