نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و مدیر ناحیه یک یزد از ستاد اسکان

بازدید معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و مدیر ناحیه یک یزد از ستاد اسکانبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، "علی دهقان" معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و "حبیب فکوری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد از ستاد اسکان آموزش و پرورش ناحیه یک یزد بازدید نمودند.