نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون متوسطه اداره کل از 2 حوزه امتحانات نهایی

بازدید معاون متوسطه اداره کل از 2 حوزه امتحانات نهاییبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، "سیدعلی کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل با همراهی  "زهره امیرچقماقی" مدیر ناحیه یک و "حمیدرضا زارع" کارشناس مسئول سنجش ناحیه از حوزه امتحانات نهایی ناحیه یک مدارس بهادری و هنرستان منتظر قائم بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید کارآموز با رییس حوزه ها صحبت و از زحمات تمام همکاران تشکر کرد .