نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون تحقیق و پژوهش از نمایشگاه دانشجویان دانشکده حضرت رقیه(س)

بازدید معاون تحقیق و پژوهش از نمایشگاه دانشجویان دانشکده حضرت رقیه(س)به گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، به مناسبت هفته پژوهش، "مسعود زرگر" معاون تحقیق و پژوهش، "احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت، از نمایشگاه دستاورد های دانشجویان دانشکده حضرت رقیه(س) بازدید کردند.