نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه ناحیه یک از آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش

بازدید معاون آموزش متوسطه ناحیه یک از آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانشبه گزارش کارشناس مسئول فنی و حرفه ای و کاردانش ناصر کریمی،"کاظم غلامپور"معاون آموزش متوسطه به اتفاق کارشناسان امتحانات ، فنی وحرفه ای و کاردانش از چگونگی روند برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم پایه دهم و سوم هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش این مدیریت بازدید به عمل آوردند.این آزمون با شرکت بیش از3100 هنرجو برگزار گردید. در پایان "غلامپور" از زحمات همه همکاران سپاسگزاری نمود.