نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک از حوزه های امتحانی نهایی

بازدید معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک از حوزه های امتحانی نهاییبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "محمد علی شایق" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک از حوزه های امتحان نهایی بازدید نمود.
لازم به ذکر است این بازدیدها به‌منظور بررسی وضعیت پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری امتحانات حضوری پایه نهم و دوازدهم انجام شد.
همچنین در این بازدید نحوه برگزاری امتحانات، رعایت فاصله‌گذاری، نحوه ورود دانش‌آموزان به حوزه‌های امتحانی ،اتاق تکثیرو... مورد ارزیابی قرار گرفت.