نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه از طرح برون سپاری کاردانش

بازدید معاون آموزش متوسطه از طرح برون سپاری کاردانش


"رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه و " احمدپارساییان" کارشناس مسئول آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش، از طرح برون سپاری آموزش های مهارتی هنرجویان کار دانش آموزش و پرورش ناحیه یک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک، معاون آموزش متوسطه، ضمن تقدیر و تشکر از استادکاران، در خصوص نحوه آموزش های مهارتی و وضعیت آموزشی هنرجویان  بحث و تبادل نظر نمودند.

"رضا سرتیپ زاده" خطاب به هنرجویان هنرستان های کاردانش گفت: رسالت مهم آموزش های فنی و کاردانش تقویت روحیه تلاش، کار و کارآفرینی و ایجاد مهارت و خودباوری در هنرجویان برای مشارکت و رقابت در بازار کار داخلی است.

وی افزود: هنرستان ها بستر خوبی برای توسعه فرهنگ کارآفرینی و ایجاد اشتغال در جامعه می باشند.

وی ادامه داد: اشتغال جوانان مهمترین دغدغه در شرایط کنونی است و زمنیه اشتغال زایی و کارآفرینی در رشته های فنی و کاردانش بیش از گذشته شده است.

لازم به ذکر است تعداد 777 نفر از دانش آموزان پسر شاخه کاردانش در رشته های تعمیر موتور و برق خودرو، تراشکاری، جوشکاری، اتوماسیون صنعتی، نساجی، طلا و جواهرات و... در کارگاه های فنی و حرفه ای زیر نظر وزارت کار و اصناف در حال آموزش مهارتی به صورت برونسپاری می باشند.