نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از قرائت خانه های ناحیه یک

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از قرائت خانه های ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، کمالیان معاون آموزش متوسطه استان، مطهریان رئیس اداره آموزش  متوسطه اداره کل به همراه شایق معاون آموزش متوسطه ناحیه یک  و جعفرپور کارشناس مسئول آموزش متوسطه ناحیه یک، از  قرائت خانه های دایر  در دبیرستان های ناحیه یک بازدید نمودند و از نزدیک در جریان روند قرائت خانه ها قرار گرفتند.