نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل متبوع از بازگشایی مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل متبوع از بازگشایی مدارس آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، " سعیده بهادرزاده" معاون آموزش ابتدایی اداره کل متبوع ، "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، و "خلیلی" سرپرست معاونت تربیت بدنی و سلامت، در اولین روز بازگشایی مدارس از روند آموزش معلمان و پروتکل بهداشتی مدارس بازدید بعمل آوردند.