نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین وزارتی از مدارس مجری طرح شهید سلیمانی

بازدید مسئولین وزارتی از مدارس مجری طرح شهید سلیمانیبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "دکتر جلیل وند" و "مهندس بابایی فر" از دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزرات آموزش و پرورش از مدارس مجری طرح شهید سلیمانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد بازدید نمودند و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند.