نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش و پرورش از ستاد اسکان ناحیه یک یزد

بازدید مسئولین آموزش و پرورش از ستاد اسکان ناحیه یک یزدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، مسئولین آموزش و پرورش از ستاد اسکان بازدید نمودند.