نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش ابتدایی استان یزد از مدارس ناحیه یک

بازدید مسئولین آموزش ابتدایی استان یزد از مدارس ناحیه یکبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این بازدیدها ضمن تشکر از آموزش و پرورش ناحیه یک جهت برگزاری این جلسه گفت: این بازدید ها باعث تعامل بین نواحی و مناطق 14 گانه استان خواهد شد.

"سعیده بهادرزاده" بیان داشت: دانش آموزان در مباحثی مانند خواندن دچار مشکل می باشند و با توجه به تاکید خانم حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش باید مورد توجه بیشتر در مدارس قرار گیرد.

وی با اشاره به افت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا افزود: نقش مدیر در مدارس بسیار مهم می باشد و می تواند باعث ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان شود.

"بهادرزاده" از برگزاری دوره های مدیریتی جهت ارتقای مدیران آموزشگاه خبر داد و گفت: در این دوره چهار کارگروه تشکیل خواهد شد و در خصوص دفاتر مدیریتی، آیین نامه اجرایی جدید، اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین و  طرح و برنامه های دوره ی ابتدایی برنامه ریزی خواهد شد.

وی اضافه کرد: آموزش هایی را در قالب جشنواره های آموزشی و پژوهشی(تکاپو) با هدف تجربه گرایی، کیفیت بخشی، آموزشی، پژوهشی و ورزیدگی در سطح استان انجام می شود.

لازم به ذکر است مسئولین آموزش ابتدایی استان در قالب 12 گروه از مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک یزد بازدید به عمل آوردند.