نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان آموزش و پرورش ناحیه یک

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، رحیمی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد به صورت سرزده از ستاد اسکان ناحیه یک بازدید کرد.