نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر ناحیه یک از مراحل تهیه فیلم های آموزشی

بازدید مدیر ناحیه یک از مراحل تهیه فیلم های آموزشیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، " زهره امیرچقماقی" مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک از مراحل تهیه فیلم های آموزشی دوره متوسطه در محل دبیرستان شهید حیدری بازدید و از عوامل و دبیران تشکر نمود.