نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از مدارس ورزش

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از مدارس ورزش"عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با همراهی "سعید فخرآبادی" کارشناس مسئول تربیت بدنی و" ابوالفضل میرجانی" کارشناس تربیت بدنی ناحیه یک از مدارس دبستان پسرانه سلمان و دبیرستان های علامه طباطبایی و هنرستان علی اردکانی بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که صابری و هیئت همراه با هدف تعامل و همفکری با مدیران مدارس طرح ورزش صورت دادند با مدیران آموزشگاه های مذکور صحبت شد و از فخرآبادی خواست تا بصورت دقیق طرح مورد بررسی قرار گیرد و استعداد های دانش آموزان حتما کشف و بصورت تخصصی با آنها کار شود.